Once upon a time / Reiz dzīvoja

Sewing / Šūšana, Skirts / Svārki

Once upon a time there lived a fabric. Not too long and not too wide, white as snow and yellow as a sunlight, the fabric lived and wondered what it will be, when it was ready.
Sen senos laikos dzīvoja audums. Ne pārāk garš, ne pārāk plats, bet balts kā sniegs un dzeltens kā pavasara saules gaisma, viņš prātoja, par ko kļūs, kad būs gatavs.
img_6728
One day the fabric met a princess who liked skirts with pockets. Fabric said “Would you like if I would turn into a skirt?” The princess replied that she would love to have a skirt that is sort of a classic, but with a twist of creativity… Fabric got very inspired and rushed out of the door, but the princess warned: “There is only three things you should remember – do what ever you like, but do not have a slit or a lining and you must have pockets.” 
Fabric traveled 7 days and 9 nights when finally it noticed the peak of the Mystic mountain where the magic fairy lived. The fairy appeared out of nowhere to greet the fabric and said: “Do not say a word, I know why you’re here! I will give you multiple options, but only one wish will come true…”
Kādu dienu audums sastapa princesi, kurai patika svārki ar kabatām. Audums teica: ”Vēlies, būšu tavi svārki?” Princese atbildēja, ka viņai tas patiktu gan, jo viņa sapņojot par svārkiem, kas būtu klasiski, bet ar radošu piesitienu…Audums kļuva ļoti iedvesmots un jau rausās ārā pa pilsdurvīm, kad princese noteica: ”Dari ko darīdams, tikai atceries trīs lietas – man netīk šķēlumi, netīk oderes, bet ļoti patīk kabatas!” 
Audums ceļoja 7 dienas un 9 naktis, kad pie apvāršņa pamanīja Mistiskā kalna virsotni, kur dzīvoja burvju feja. Pēkšņi, tā uzradās nez no kurienes un teica:” Nesaki ne vārda, es zinu, kādēļ esi ieradies! Došu tev vairākas iespējas, bet tikai viena no tavām vēlēšanām piepildīsies…”
img_20170220_163910
The fairy offered various looks and the fabric liked them all, but finally it chose one that seemed fitting the princess’ needs as well. The fairy tested the potions and looks before using them on the fabric. Some changes were made to the potion recipe and off flew fairy to turn the fabric into a skirt.
Feja piedāvāja izvēles variantus, par ko audums varētu gribēt pārvērsties. Audumam tie visi patika, tomēr izvēlējās tas vienu – to, kurš piepildītu arī princeses vēlmes. Pirms ķerties klāt pašam audumam, feja pārbaudīja dziras un veidolus. Dažas sastāvdaļas tika nomainītas ar citām, pieslīpētas proporcijas, un tad auduma pārvērtības varēja sākties.
img_2017-02-20_16-43-26
3 days and 3 nights of loud chanting was coming out of the mountain top as the magic was applied to the fabric. One morning a handsome skirt emerged and was ready to travel back to see the princess.When skirt came home, the princess was very pleased to see the fabric in a better shape than ever and got very excited that all of her wishes had come true. She hugged the skirt and they lived happily ever after.
Trīs dienas un naktis kalna virsotnē dunēja skaļa buršanās, kā audums par svārkiem tapa. Kādu rītu parādījās skaisti svārki, kas nu bija gatavi doties mājup princesei rādīties. Kad svārki pārradās pilī, princese ļoti priecājās atkal ieraugot audumu, kas nu izskatījās kā vēl nekad. Princese sajūsmā apņēma svārkus un saprata, ka visas viņas vēlēšanās ir piepildījušās. Princese un svārki dzīvoja ilgi un laimīgi līdz šai dienai.
Back to top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s