Burvju rīki / Magic tools

Sewing / Šūšana

Beidzot saņēmos un sastādīju listi ar tiem burvīgajiem darbarīkiem un materiāliem, kuri jauši vai nejauši trāpījušies manā darbistabā, un ir nevis pirmās nepieciešamības lietas šūšanā, kā to ierasts dzirdēt, bet gan instrumenti, kas atvieglojuši šūšanas procesu vai padarījuši to vēl patīkamāku. Šī nav “must-need” un “must-have” liste, bet tāds kā mazo knifiņu saraksts, kas ļauj ietaupīt laiku, nervus un galvenais – ļauj visu darīt ar iedvesmu.

Finally I got myself together and made a list of those wonderful tools and materials that with purpose or just accidentally ended up in my work space. This is not a list with “must need” or “ must have” items for basic sewing, as you might be used to seeing. These are tools and materials that have prevented me from going nuts with some projects, or simply have eased the process of sewing, made it even more pleasant and what’s more important – helped me do everything with inspiration.

1. Aparāts vīļu pielaidēm un citu atzīmju veikšanai uz auduma no “Prym”

Tas ir tas pats krītiņš, tikai pulvera veidā, kas iepildīts kārtridžā. Kārtridži ir maināmi un nāk divās krāsās – baltā un dzeltenā. Pēc savas pieredzes saku – kārtridžs jāmaina ļoti reti, jo tā galā ir mazs, ass ritentiņš, kam braucot pa audumu, no tā tik mazliet izbirst pulverītis, atstājot smalku, precīzu līniju. Kārtridžu savukārt var ievietot tajā “lielajā, baltajā” ar lodziņu un izmantot tāpat vien vai pievienot “traktora ratu”. Traktora ratam var uzstādīt distanci 1,5cm – 4 cm, kas nozīmē, ka vīļu pielaidēm utml. vajadzībām nav nepieciešams papildus darboties ar lineālu. Tāds kā 2 vienā, ko var arī izjaukt.

1_MT

1. Parallel tracing wheel “Prym”

The same good old chalk, just in a form of powder that’s filled into a cartridge. The cartridges can be changed and are available in two colors – yellow and white. After my own experience I say that the need to change the cartridge is very rare, because in the end of it is a small metal wheel – when it turns on a fabric it leaves a fine, precise line. The cartridge can be put into that “big, white one” with a window and you can use it just like that or attach the “tractor wheel”. The big wheel can be set in a distance from 1,5 to 4 cm, which means that to create a seam allowance and other lines, you don’t need an additional ruler anymore. It’s like a 2 in 1.

2.  Spokainais līmaudums – “Fabri Solvy”, kas pazūd kā nebijis saskarē ar ūdeni.
Var tikt izmantots kā stabilizators neskaitāmiem projektiem un materiāliem – to var sagriezt sloksnītes un pavietot zem nestabilu, plūstošu vai staipīgu audumu vīlēm – vieglākai auduma sašūšanai. To var pielietot mežģīņu, adījumu šūšanai ar parasto šujmašīnu, uz tās pa taisno var izprintēt zīmējumu / uzlīmēt to uz auduma un tad izšūt. Kad vēlamais darbiņš padarīts, to ievieto siltā ūdenī un materiāls pats no sevis pazūd – izšķīst.

2_MT

2. “Fabri Solvy”, the ghostly stabilizer material that disappears as soon as it sees the water. Can be used for numerous purposes – sewing the floating, stretchy or knit fabrics, sewing lace– you can print on it – stick the print to the fabric, and embroider the print. After the job is done, just put it into clean, warm water and it will dissolve on it’s own.

3. Kniepadatu aproce
Lielisks palīgs kā piegriežot, tā šujot, tā pielaikojot tērpus, jo roka mums vienmēr ir blakus un tagad kniepadatas arī. Nekas nekur nekrīt, nepazūd, un nav jāmeklē. Sākumā pielietoju tradicionālo “tomātu”, kam biju piestiprinājusi gumiju, bet šujot neskatījos, kur kniepadatas ieduras un bieži trāpiju tomātam garām vai arī izdūru cauri. Sāpīgi. Tādēļ galvenais noteikums kniepadatu aprocēm – tām jābūt uz stingra, necaurdurama pamata.

3_MT

3. Pin cushion – wristband
That is exactly it. Great help where ever you need pins – cutting, sewing, fitting. The hand is always with us and now the pins too – nothing is falling, nothing is lost. At the beginning I was using the traditional “tomato” with attached elastic band, but while sewing I rarely payed attention to my wrist so I often missed the tomato or put the pin right through it. Ouch. So one of the main rules for the wrist band pin cushion – it has to be on a solid base.

4. Vasks diegiem
Lai cik šujmašīnas mums darbistabā būtu, vienmēr pienāk brīdis kad kaut kas ir jāpiešuj ar roku – klasisko adatu un diegu. Zini tos mezgliņus, kas pēkšņi var samesties visnepiemērotākajā brīdī? Jā, šis ir gadsimtiem ilgi izmantots līdzeklis. Diegu izvelk caur vasku, uzliek diegam siltu gludekli, lai šujot nekas nepaliktu uz auduma un iever adatā.

4_MT

4. Wax for the hand stitching

Doesn’t matter how many sewing machines you have in your workroom – you will always have a need for classic thread and needle hand stitching. You know those obnoxious tangles and loops that may appear? Yup, this is it. Known for centuries, sometimes forgotten. Simply pull your thread through it, apply a hot iron and thread your needle.

5. Lineāls ar distances regulatoru
Nevajadzēs vairs atcerēties – cik tur centimetru bija vai žmiegt acis, lai saskatītu milimetru atšķirības. Ideāls lineāls brīžos, kad nepieciešams veikt vairākas, atkārtotas, vienas distances atzīmes vairākās vietās, piemēram svārku apmales vai piedurkņu galos, piezīmējot vīļu pielaides.

5_MT

5. Seam gauge ruler

No more squinting for millimeter differences or trying to remember – how many centimeters were there. This is a great companion especially when measuring and marking the same distance in multiple places, like on seams. 

6. Krītainais koppapīrs

Plašāk pazīstams materiāls, bet dikti noderīgs. Piegriežot, uz auduma veic atzīmes un vīļu pielaides – sākotnēji vienā pusē, bet uz otru pusi visvieglāk un ērtāk atzīmes pārnest ir ar krītainā koppapīra un ritentiņa palīdzību (ir protams izņēmumi). Gludākais ritentiņš plānākiem audumiem, ritentiņu ar asajiem zobiņiem var izmantot biezākiem audumiem. Krīta sloksnes ir dažādās krāsās un dažādos izmēros. Lūdzu, nesajaukt ar Padomju laika vaska koppapīru, tas nav viens un tas pats 🙂

6_MT

6. Tracing paper and wheels

This is a widely known thing, but it’s so useful. When you cut your fabric at first you make all of the marks on one side of the fabric, but to transfer it on to the other side it’s easier to use this chalky tracing paper (there are exceptions of course). The smooth wheel is for finer fabrics whereas spiky one is for fabrics with more bulk. Papers come in various sizes and colors. Burda brand for example sell really big sheets, so you don’t have to move the little sheet around the fabric all the time.

7. Podziņu sagataves

Podziņu paštaisīšanai un apvilkšanai ar audumu mājas apstākļos. Paredzēts it īpaši tām reizēm, kad vajag nu tieši tādas podziņas kā…kabatas audums.

7_MT

These are one of my best friends – you can make your own buttons, by yourself, from the fabric you want. For those special occasions when you need to match your buttons with the fabric of your pockets.

8. Auduma līme, aptur iršanu

Tāda kā superlīme, tikai nesalipina pirkstus un visu kas tai apkārt. Pēc savas konsistences vairāk atgādina eļļu, bet kad tā nožūst, sacietē un neizmazgājas. Ideāla maziem diegu galiņiem, ar rokām veidoto pogcaurumu taisīšanai, maziem stūrīšiem ar tendenci irt utt. Uzmanīgi ar melniem un plāniem audumiem – vispirms notestē uz auduma atgriezumu gabaliņa.

8_MT

8. Fray Check fabric glue

It’s like a superglue, except it doesn’t glue your fingers and everything else that’s around. Its consistency more reminds me of an oil, but when it dries it gets hard and can’t be washed out. Great for small raveling edges, corners that tend to fray, while making bound buttonholes etc. Be careful with black and thin fabrics – test it before applying on a small piece of test fabric.

9. Cilpiņas podziņām

Tām mazajām, smalkajām podziņām, delikātām tērpu niansēm. Jā, tu vari radīt tās pati no aukliņas…vai arī izmantot veikala piedāvājumu. Nav ieteicams tās pielietot aizdarēm, kas pakļautas “spriedzei”, piemēram, vidukļa vietai.

9_MT

9. Loops for the tiny buttons – for those special details on feminine garments. Yeah, you can make your own, but then, you can also use what’s already out there. Do not use them in places with a lot of strain (like the waist), they might snap.

10. Atbalsta cimdiņš
Nekad nedomāju, ka pienāks brīdis, kad kaut kas tāds būtu vajadzīgs, bet…Pie lielākas slodzes (prāvs darba apjoms vai sīkas, ar rokām izšūtas detaļas), medicīniskais cimdiņš balsta rokas saites, it sevišķi plaukstu un pirkstus. Šie cimdiņi pieejami gan pa vienam, gan pāros.

10_MT

10. Support glove.

I didn’t think I would ever need this…these gloves are available both – in pairs and single. When you have a bigger work load or a lot of small details that need to be sewn by hand – it supports your palm and fingers so they don’t cramp.

11. Izsmidzināma ciete
Plāniem un plūstošiem audumiem – izsmidzina uz auduma un ļauj tam nožūt. Pēc nožūšanas audums būs aizguvis kaut ko no papīra rakstura īpašībām – būs daudz stingrāks un biezāks. Tāds audums paliek līdz pat tērpa radīšanas beigām. Kad projekts pabeigts – to tikai atliek izmazgāt un audums atgūs savu sākotnējo personību.

11_MT

11. Starch spray

For thin and floaty fabrics – after spraying the fabric, let it dry. After drying it will have borrowed something from the characteristics of paper – it will be thicker and more stable. That’s how it will stay until the clothing is finished. It will gain his original personality again during the washing process.

12. Mašīnīte slīpā diega lentēm

Tiem projektiem, kad nepieciešama kāda konkrēta toņa, raibuma vai izmēra slīpā diega lenta, bet tā, kā reiz, nav pieejama veikalā. Slīpā diega lentītes man patīk radīt pašai, jo tad tās var saskaņot ar citām tērpa daļām, piemēram, oderi, podziņām, kabatām, apkaklīti utt. Šie aparātiņi pieejami vairākos izmēros – dažāda platuma slīpā deiga lentīšu radīšanai. Dažos no aparātiņiem var ievērt arī pašlīmējošo lenti ērtākam un stabilākam lentes piešūšanas procesam.

12_MT

12. Bias tape making apparatus – for those projects when you want to make the bias tape of your own – in the color, shade or with pattern you need, but you can’t find it in the store. It’s great to make a bias tapes for yourself, because then you can match them with pockets, collars, buttons or lining, for example. These little gadgets you can find in various widths – depending on how wide a tape you want / need. In some of them you can even thread a special adhesive tape that will make easier to apply the bias tape to the garment.

13. “Heat & Bond” vai “Bondaweb” starplika

Nosaukums pārstāv divu atšķirīgu zīmolu ražojumus produktam, kas vairāk vai mazāk (tiem piemīt atšķirības) veic vienu un to pašu funkciju – salīmēt divus pavisam atsevišķus audumu kārtas kopā tā, lai ar tiem var apieties kā ar vienu veselumu. Tie nāk dažādos biezumos un ir paredzēti dažādu biezumu audumiem. Arī pēc mazgāšanas, audumi paliek viens ar otru salīmēti. Šis noder, piemēram, aplikācijām, plānākiem audumiem, kuriem nepieciešams piešķirt cietību un formu vai, piem., korsešu būvēšanai. Audumu salīmēšana ir pavisam vienkārši izdarāma ar gludekļa palīdzību.

13_MT

13. “Heat & Bond” and “Bondaweb”

There are two companies making more or less the same product (there are differences though) with the same purpose – to glue together two separate layers of fabric. After application, the two fabrics forever becomes one fabric, even after washing. The material comes in different weights and is meant for different types of fabrics and applications. Very useful for applique, lighter fabrics that need crisp characteristics or to make a corset, for example. The adhesive process is quite simple and is done with an iron.

14. Akmeņi

Salasīti tepat, pludmalē, un pieejami par brīvu velti – lielāki, mazāki, dažādās krāsās, vienīgais smagi – kas arī ir to misija. Tie kalpo kā smaguma elementi piegrieztnes nostiprināšanai uz auduma. Dažus no tiem appūtu ar zelta krāsu un nu tie izskatās pēc milzu dārgakmeņiem.

14_MT

14. Stones

Picked them up on the beach. They are off charge, comes in different weight, sizes and colors. Heavy though – but that is exactly the point – they are my weights for the patterns. Some of them I sprayed with gold paint and now it looks like I’m working with pure golden rocks 🙂

15. Klipši audumam no “Clover”
Tāds kā kniepadatu aizvietotājs tiem šujamprojektiem, kad nepieciešams sašūt ļoti biezu audumu vai vairākas audumu kārtas vienlaicīgi – kad kniepadatas vai nu nevar visas kārtas saturēt, vai audums ir tiks biezs / ciets, ka saloca pat kniepadatu. Praktiski arī, lai kabinātu pie slīpajā diegā piegriezta tērpa apakšmalas – tas veicina gravitāti ātrāk paveikt savu “darbiņu”, lai tikai pēc tam nolīmeņotu un nogrieztu taisnu tērpa apakšmalu.

15_MT

15. Fabric clips “Clover”

It’s like the replacement for those sewing projects, where very thick fabric is used or multiple layers of fabric that need to be sewn together at the same time. Useful during times when fabric is so crisp or heavy that pins bend or pins can’t hold the layers together without twisting the fabric. They are also very useful on the garments that are cut in bias – by putting these clips on the lower edge, it helps the gravity to do its “job” faster and only then the garment can be marked and cut in a level.

Šis saraksts ar laiku var tikt papildināts. Priecāšos uzzināt, kādi ir tavi īpašie “atradumi”, kuri atvieglojuši tavu darba procesu un nu kļuvuši par tavas darbistabas neatņemamu elementu. Gaidīšu tavu atsauci zemāk komentāros.

This list of “special helpers” may be updated with time as well. Anyway, I hope this was useful. I will be thrilled to know what your special “findings” are that you like to work with and that have become part of your sewing workday. Just write a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s