Kā sarunāties ar audumiem? / How to talk to your fabric?

Sewing / Šūšana

 

Man kā cilvēkam, kurš necieš iepirkšanos, ir tikai daži veikali, kuros uz laiku varu pazust – grāmatu veikals un audumu veikals. Nevajag laist mani audumu veikalā, ja vien neesat gatavi pavadīt tajā vismaz pāris stundas…vai vairāk…droši vien vairāk…labi, vismaz pusi dienas. „Ko tu tur tik ilgi darīji?” ir visbiežāk uzdotais jautājums no tiem, kuri ar šūšanu ir uz Jūs. Šuvējas / drēbnieces vai viņu atbalstošie ģimenes locekļi (kā mans vīrs) nekad neuzdodot šo jautājumu, jo viņi zina atbildi – esot tur iekšā, nav jūtams, kā paskrien laiks. Es rokos, pētu un…sarunājos ar audumiem. Kādā valodā audums ar tevi runā? Mēģināšu izskaidrot.

To the person who hates general shopping like me there are only a couple of stores where I will disappear for a while – a book store and a fabric store. Do not let me in the fabric store unless you are committed to spend at least a few hours…or more…possibly more…o.k half a day at least. “What were you doing in there?”, is a frequently asked question by someone who is a foreigner to sewing. Sewers and supportive husbands (like mine) will understand – they don’t even bother to ask because they know the answer – I was not aware of the time passing, I was just in there. Digging and exploring. I was talking to the fabrics. What is the language in which the fabric will talk to you? I will try to pin it down.

Burvju rīki / Magic tools

Sewing / Šūšana

Beidzot saņēmos un sastādīju listi ar tiem burvīgajiem darbarīkiem un materiāliem, kuri jauši vai nejauši trāpījušies manā darbistabā, un ir nevis pirmās nepieciešamības lietas šūšanā, kā to ierasts dzirdēt, bet gan instrumenti, kas atvieglojuši šūšanas procesu vai padarījuši to vēl patīkamāku. Šī nav “must-need” un “must-have” liste, bet tāds kā mazo knifiņu saraksts, kas ļauj ietaupīt laiku, nervus un galvenais – ļauj visu darīt ar iedvesmu.

Finally I got myself together and made a list of those wonderful tools and materials that with purpose or just accidentally ended up in my work space. This is not a list with “must need” or “ must have” items for basic sewing, as you might be used to seeing. These are tools and materials that have prevented me from going nuts with some projects, or simply have eased the process of sewing, made it even more pleasant and what’s more important – helped me do everything with inspiration.