Buttons and coat

Precīza pogu rašanās vieta un laiks nav precīzi nosakāma, taču zināms, ka sākot ar 11. gs. pogas apģērbā bijušas pavisam noteikti. Pirms pogām kā aizdare kalpojušas auklas, brošas un saspraudes. Darinātas no koka, kaula, gliemežvākiem, stikla, metāliem, dārgakmeņiem vai plastmasas, cauri laikiem tās bijušas gan vērtība pati par sevi, gan statusa simbols, gan kalpojusi kā piederības zīme konkrētai sabiedrības grupai vai sociālajam slānim. Atkarībā no vajadzības un modes, pogas var atrasties jebkurā apģērba daļā, taču ne vienmēr kā aizdare, tās var būt arī dekoratīvs elements. Pogas, kas apģērbā pildījušas tikai dekoratīvo funkciju, pirmoreiz parādījās 18. gs. vīriešu tērpos. Mēteļa piegriezums un pogu veids atsaucas uz 19.gs. vīriešu mēteļiem un militārajām žaketēm.
The exact origin of the button as a closure is unknown, but they were definitely in use by the 11th century. Before buttons, laces, brooches and pins were used. Made from wood, bone, mother of pearl, glass, metals, gemstones or plastic throughout time buttons have been valuable themselves as well as symbol of status or have served as a sign of membership in a social group. According to fashion or need, buttons can be placed in various places on the garment serving as a decoration as well as a closure. Buttons entirely as a decoration first appeared in late 18th century men’s clothes. The cut of a coat and the type of buttons create a resemblance to a 19th century men’s coat and military jacket.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s